Available courses

  • Bevezetés a kognitív viselkedésterápiába, a viselkedésterápia tanuláselméleti alapjai
  • Viselkedésdiagnosztika és kognitív fogalomalkotás
  • Kognitív konceptualizáció
  • Első terápiás ülés, motiváció kérdése, cselekvési tervek
  • Kezelés tervezése
  • Ülések strukturálása

A modul célja a CBT ülések vezetésével kapcsolatos általános technikai tudás és készségek elsajátítása, ideértve a munkamenet strukturálását, az alapvető kommunikációs stratégiák, kognitív és viselkedésterápiás, valamint érzelem fókuszú technikák elsajátítását és gyakorlását.

A modul kifejezetten gyakorlat orientált, a 48 képzési órából 12 óra az elméleti, 36 óra a gyakorlati oktatásra fordított idő.

A modul elméleti vizsgával zárul. 

A modul teljesítésének további feltétele egy kognitív viselkedésterápiás esettanulmány megírása. 


A modul célja, hogy a képzésben résztvevők megismerkedjenek az egyes pszichiátriai zavarokban hatékonyan alkalmazható kognitív viselkedésterápiás technikákkal.

A modul 10 képzési napból áll, alkalmanként 8-8- órában.
A modul teljes óraszáma: 80 óra
A modul felelőse: dr. Angyalosi Anna
A modult szóbeli vizsgával zárjuk.

A propedeutika fázisban résztvevők elsajátítják azt a kliens-terapeuta kommunikációt, amely minden pszichoterápiás  illetve segítő kapcsolat alapját képezi. Különös hangsúlyt helyezünk a non-specifikus változókra (empátia, feltétel nélküli elfogadás, kongruencia) és a kliens centrikus figyelmi beállítódásra, amelyek fejlesztése jelentősen javíthatja a tanácsadó és a segítő folyamat hatékonyságát.

A pszichopatológia modul célja azoknak a kóros tüneteknek a megismertetése, amelyek a leggyakrabban jelennek meg a viselkedészavarokban, a gondolkodás és az érzelmi élet zavaraiban.  Ezeknek a tüneteknek a felismerése és azonosítása nélkülözhetetlen a segítők, terapeuták által elsajátított CBT technikák megfelelő és korrekt alkalmazásához.

Az oldalon a képzés során használatos tesztek, kérdőívek találhatók.

Kedves Szupervízorok!
Itt találtok segítséget és anyagokat a szupervízióhoz és az esetmegbeszélőkhöz.

A Nemzetközi Sématerápiás Egyesület (ISST) által akkreditált Sématerapeuta képzés I. modulja

A KÉPZÉS IDŐPONTJA:
2024. február 1-5. (csütörtök, péntek, hétfő) naponta 10:00-18:00 óra

KIKÉPZŐ
Dr. Vankó Tünde, klinikai szakpszichológus, PhD,  pszichoterapeuta, kiképző sématerapeuta

A KÉPZÉS HELYSZÍNE
A képzést online formában tartjuk.

A workshopon a bizonyítékon alapuló pszichoterápiás alkalmazás felől közelítjük meg a tudatos jelenlétet, és a résztvevőknek lehetősége lesz a gyakorlatok során saját tapasztalatot szerezni a módszer használatába.